Съобщение

Съобщение

ОУ "Отец Паисий" - гр. Мартен е с нов електронен адрес : otetspaisiy1870@gmail.com от  02.12.2021г. Моля, всички заинтересовани лица да ползват  новия адрес за кореспонденция.

Блага Найденова - директор